Lindstøl gard i Risør

Lindstøl ligg i Risør kommune og har Gnr. 11.

Det gamalnorske namnet på garden skal ha vore Lindstødul, samansett av lind (treslag) og støl. Garden kan i gamal tid ha vore under Garte, men det er i riktig gamal tid. Det finst nokon gamle skriftar som fortel at Lindstøl blei rekna som ein heil gard og skulte 4 hudar, men i 1668 blei skulden sett ned til 3 ½ hudar.

Bakgrunnsstoff endre

Søndeledboka bind 3. Søndeled gardshistorie.