Liste over vindkraftverk i Noreg

Dette er eit oversyn over vindkraftverk i Noreg.

Sorterbar tabell
Namn Fylke Effekt MW Årsproduksjon GWh Startår Tal på turbinar
Hamnefjell vindkraftverk Finnmark 50 186 2017 15
Havøygavlen vindpark Finnmark 40,5 100 2002 16
Kjøllefjord vindpark Finnmark 39,1 120 2006 17
Raggovidda vindpark Finnmark 45 196 2014 15
Midtfjellet vindpark Hordaland 110 347 2013 44
Raskiftet vindkraftverk Hedmark 112 370 2018 31
Sandøy vindkraftverk Møre og Romsdal 3,75 11 1999 5
Smøla vindpark Møre og Romsdal 150 356 2002 68
Hovden vindmølle Nordland 0,4 0,8 1991 1
Kvalnes vindmølle Nordland 0,4 1 1992 1
Nygårdsfjellet vindmøllepark Nordland 40 100 2005 14
Ånstadblåheia vindpark Nordland 50,4 150 2018 14
Egersund vindkraftverk Rogaland 112,5 395 2017 33
Høg-Jæren energipark Rogaland 73,6 184 2011 32
Karmøy Hywind vindkraftverk Rogaland 2,3 7,9 2009 1
Røyrmyra vindkraftverk Rogaland 2,4 8 2015 3
Skurvenuten vindkraftverk Rogaland 6,9 20 2018 2
Storøy vindpark Rogaland 6,4 25 2018 2
Svåheia vindkraftverk Rogaland 25,2 85,68 2018 7
Tellenes vindkraftverk Rogaland 160 520 2017 50
Tindafjellet vindkraftverk Rogaland 10,35 31,05 2018 3
Utsira vindpark Rogaland 1,2 4 2004 2
Åsen II vindkraftverk Rogaland 1,6 4,8 2012 2
Mehuken vindpark Sogn og Fjordane 25,3 75 2001 / 2010 / 2015 11
Fakken vindpark Troms 54 130 2012 18
Bessakerfjellet vindpark Trøndelag 57,5 175 2008 25
Hitra vindpark Trøndelag 55,2 150 2004 24
Hundhammerfjellet vindmøllepark Trøndelag 36,5 30 1998 12
Roan vindpark Trøndelag 255,6 900 2018 71
Rye vind Trøndelag 0,23 0,3 2015 1
Storheia vindpark Trøndelag 288 1000 2019 80
Valsneset vindpark Trøndelag 11,5 32 2006 6
Ytre Vikna vindpark Trøndelag 39 120 2012 17
Ørland vindkraftverk Trøndelag 0,7 1,6 2003 3
Lista vindpark Vest-Agder 71,3 220 2012 31
Marker Vindpark Østfold 54 193 2019 15

KjelderEndra