Ein lobbyist er ein person som driv politisk verksemd gjennom eit forsøk på å påverke tillitsvelde (t.d. fylkestingsrepresentantar). Fleire pengesterke norske organisasjonar har tilsett eigne lobbyistar for å få støtte for sine interesser for samfunnsutviklinga.

Les òg Endra