Loft

rommet nærast taket på ei bygning
For hus med rom under taket, sjå bygningstypen loft.

Eit loft er øvste etasje eller rom i eit hus. Ordet kan også brukast om sjølve taket i eit rom.

Loft innreidd til soverom.

Loft blir ofte nytta som soverom eller liknande. Bustadsloft var gjerne utstyrt med kvistar, arker eller karnappar, alternativt skråstilte vindauge innfelt i taket.

Kjelder endre