Lokk eller lok (norrønt lok, knytt til det å lukka)[1] er eit deksel til å lukka att eit ilåt. Lok kan ligga laust eller verafastna. Dei kan også vera lause frå behaldaren dei lukkar, eller festna til han.

Skruelok

Behaldarar som skal vera trygge, som medisin- og kjemikaliebehaldarar, kan ha lok som er laga vanskelege å opna av tryggleiksgrunna. Dette har den ulempa at eldre og svekka personar kan ha vanskar med å opna dei.

Typar av lok endre

Bildedøme endre

Kjelder endre