Luftwaffe

Wikimedia-fleirtydingsside

Luftwaffe er eit ord som på tysk språk tyder luftvåpen. Ordet vert særleg nytta om luftforsvaret i Tyskland.

Luftwaffe kan syna til endre

Sjå òg endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.