Luminositet er den totale energien frå elektromagnetiske stråling for ei stjerne per tidseining, mælt i Watt. Dette kan oppførast i energieiningar med utstrålinga til sola som eining, eller ved absolutt storleiksklasse.

Bilete av galaksen NGC 4945 syner stor luminositet i dei sentrale, få stjernehopane.

Kjelder endre