Lund

Wikimedia-fleirtydingsside

Lund er eit etternamn og eit stadnamn. Namnet har opphav i norrønt språk lundr, som tyder 'liten skog'. Når stadnamnet Lund finst nær ei kyrkje eller ein kultstad er det mogleg at namnet siktar til ei heilag lund.

Stader i Noreg endre

Med mindre anna er nemnt er desse stadane gardar.

Akershus endre

Østfold endre

Vestfold endre

Hedmark endre

Oppland endre

Buskerud endre

Telemark endre

Aust-Agder endre

Vest-Agder endre

Rogaland endre

Hordaland endre

Sogn og Fjordane endre

Møre og Romsdal endre

Sør-Trøndelag endre

Nord-Trøndelag endre

Nordland endre

Troms endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.