Lund

Wikimedia-fleirtydingsside

Lund er eit etternamn og eit stadnamn. Namnet har opphav i norrønt språk lundr, som tyder 'liten skog'. Når stadnamnet Lund finst nær ei kyrkje eller ein kultstad er det mogleg at namnet siktar til ei heilag lund.

Stader i NoregEndra

Med mindre anna er nemnt er desse stadane gardar.

AkershusEndra

ØstfoldEndra

VestfoldEndra

HedmarkEndra

OpplandEndra

BuskerudEndra

TelemarkEndra

Aust-AgderEndra

Vest-AgderEndra

RogalandEndra

HordalandEndra

Sogn og FjordaneEndra

Møre og RomsdalEndra

Sør-TrøndelagEndra

Nord-TrøndelagEndra

NordlandEndra

TromsEndra


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.