Lupelampe

Ein lupelampe er eit optisk hjelpemiddel som har mykje til felles med handluper, men i staden for å verta halden i hendene er han festa i eit meir fleksibelt stativ/armsystem, som skal gjera det mogleg å nytta begge hendene til handarbeid, skriving og liknande. Lupelampane kan ein få både med og utan ljos, og dei eignar seg best med forstørring i området 2–5×.

Sjå ògEndra

KjeldeEndra

  • Artikkelen var opphavleg basert på ei omsetjing av «Lupelamper» på Wikipedia på bokmål og riksmål, den 13. juli 2009.