Lymanserien er ein ultrafiolett spektrallinjeserie i spektrumet til hydrogenatomet, gjeve ved

Klarte ikkje å tolke formelen (MathML dersom mogleg (eksperimentell): Ugyldig respons («Math extension cannot connect to Restbase.») fra tjeneren «http://localhost:6011/nn.wikipedia.org/v1/»:): {\displaystyle {1 \over \lambda} = R_\text{H} \left( 1 - \frac{1}{n^2} \right) \qquad \left( R_\text{H} = 1.0968{\times}10^7\,\text{m}^{-1} = \frac{13.6\,\text{eV}}{hc} \right)}

der n er eit naturleg tal større enn eller lik 2 (t.d. n = 2,3,4,...).

Serien vart oppdaga av den amerikanske fysikaren Theodore Lyman i 1906.

Kjelder Endra