Målselvfe var ein norsk storferase som vart avla fram i Målselv og nabobygdene etter av det lokale feet vart kryssa med ayrshirefe i den siste halvparten av 1800-talet.

Dyra var småvaksne og for det meste raudkollete dyr. Rasen var tidleg rekna som den same som raudt trønderfe, med felles stambok. Frå 1964 vart målselvfe slått saman med norsk raudt fe.

Kjelde Endra