Ab eller av (hebraisk אָב [’āḇ]) er den femte månaden i det jødiske året.

Merkedagar i ab endre

  • 9. ab: Tisjá beáb, ein faste- og sørgjedag over både det første og det andre Tempelets fall.
  • 15. ab er ei mindre jødisk høgtid.