Mørk materie er ei nemning innan astrofysikk for materie som ikkje gjev frå seg eller reflekterer nok elektromagnetisk stråling til at ein kan sjå det direkte. I staden kan ein utleia at materien finst gjennom gravitasjonseffekten han har på synleg materie.

Spire Denne astronomiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.