Mørtel er ei blanding av bindemiddel (t.d. sement), tilslagsmateriale (t.d. sand og knust stein) og væske (oftast vatn). Blandinga er lett å forma når ho er fersk, men vert til eit fast materiale når ho herdast.

Mørtel vert mykje brukt til muring, pussing, overflatearbeid, eller som feste- og fugemasse til keramisk flis. Ein kan òg nytta mørtel til å reparera betong- og murbygg.

Kjelder

endre