Storleiksskala

(Omdirigert frå Makroskala)
Skala Lengd Areal Område
Mikro 1 m - 1 km 1 m² - 1 km² lokal
Meso 1 km - 100 km 1 km² - 100 km² regional
Makro 100 km - 10 000 km 100 km² - 10 000 km² kontinental
Mega > 10 000 km >10 000 km² global

Ein storleiksskala er eit omgrep der ein kategoriserer romleg skala etter lengd, areal, avstand og storleik. Eit mikroklima er til dømes klima som kan oppstå på eit fjell, i ein dal eller nær breidda av ein innsjø, medan faktorar på megaskala involverer heile planeten

Det er viktig å forstå at desse inndelingane er meir eller mindre vilkårlege, og der mega- vert brukt om globalskala enkelte stader, så kan det andre stader bety kontinentalt eller regionalt. Då må òg tolkingane av meso- og makro- endrast deretter.

Sjå ògEndra