Mal:Bokref/Wigander/1976

Wigander, Millan: Farliga växter, Almqvist & Wiksell Förlag, Stockholm 1976. ISBN 91-20-04445-3.