Mal:Infoboks redningsskøyte

'
Eigenskapar
Navigasjon og kommunikasjon
Statistikk


Lim inn teksten nedanfor og fyll inn kjende opplysningar. Malen er laga slik at dei felta som ikkje vert skrive noko i, ikkje visest i artikkelen.{{Infoboks redningsskøyte
| bilete = 
| bilettekst = 
| namn = 
| stasjon = 
| status = 
| klasse = 
| leverandør = 
| verft = 
| konstruktør = 
| byggjeår = 
| byggjepris = 
| finansiering = 
| oppkallaetter = 
| namnidag = 
| materiale = 
| tonnasje = 
| lengde = 
| breidde = 
| djupgåande = 
| seglareal = 
| bunkerkapasitet = 
| motorår = 
| motor = 
| nymotorår = 
| nymotor = 
| fart = 
| rekkevidde = 
| mannskap = 
| navigasjon = 
| kommunikasjon = 
| kallesignal = 
| mmsi = 
| mobil = 
| hamn = 
| tenestestart = 
| tenesteslutt = 
| livberga = 
| fartøyberga = 
| fartøyassistert = 
| personassistert = 
| dykkeroppdrag = 
| antallsøk = 
| sjuketransport = 
| slep = 
}}


Forklåring
| bilete = bilete av skøyta
| bilettekst = Forklarande tekst til biletet
| namn = namnet på skøyta i formatet: "RS 41 «Christian Bugge»"
| stasjon = kva base skøyta er stasjonert i
| status = Om den er i aktiv drift for Redningsselskapet
| klasse = kva klasse skøyta tilhøyrer
| leverandør = kven som har levert skøyta til redningsselskapet
| verft = Ved kva verft den er bygd
| konstruktør = kven som har designa skøyta
| byggjeår = Året ho vart sjøsett
| byggjepris = Kva det kosta å bygge henne, ver oppgjeve i kr
| finansiering = kven betalte for skøyta
| oppkallaetter = kven ho er oppkalla etter
| namnidag = Dagens namn dersom dette er bytt
| materiale = kva treslag eller metall er brukt i skroget
| tonnasje = Antall bruttoregistertonn (BRT)
| lengde = Vert oppgjeve i meter eller fot
| breidde = Vert oppgjeve i meter eller fot
| djupgåande = Kor djupt kjølen stikker under vannlinja, vert oppgjeve i meter eller fot
| seglareal = Areal på seilet dersom skøyta fører seil, vert oppgjeve i kv.meter
| bunkerkapasitet = Kor mykje drivstoff skøyta kan ta, vert oppgjeve i liter
| motorår = Kva år skøyta fekk innsett motor
| motor = Fabrikant, drivstofftype og antall hestekrefter (hk) eller kilowatt (KW)
| nymotorår = Kva år skøyta fekk innsett ny motor
| nymotor = Fabrikant, drivstofftype og antall hestekrefter (hk) eller kilowatt (KW) til ny motor
| fart = Maks fart i knop
| rekkevidde = Kor langt skøyta rekk
| mannskap = Antall personar som trengs for å ha fartøyet i operativ drift
| navigasjon = Kva slags navigasjonsinstrument som finnest ombord
| kommunikasjon = Kva slags kommunikasjonsinstrument som finnest ombord
| kallesignal = Offisielt kallesignal på radio
| mmsi = Maritime Mobile Service Identity, 9-sifra ID
| mobil = Ikkje nytta!
| hamn = kva hamn skøyta er registrert med sin radio
| tenestestart = kva år skøyta vart sett i teneste
| tenesteslutt = kva år ho vart tatt ut av teneste
| livberga = Kor mange personar skøyta har berga frå "den visse død"
| fartøyberga = Kor mange fartøy er berga frå totalforlis
| fartøyassistert = Kor mange fartøy som er assistert tilsaman
| personassistert = Kor mange personar er assistert tilsaman
| dykkeroppdrag = Kor mange dykkeroppdrag skøyta har teke del i
| antallsøk = Kor mange søk ho har teke del i
| sjuketransport = Kor mange gonger skøyta har gjennomføyrd sjuketransport
| slep = Kor mange slep skøyta har gjennomføyrd
}}