Mal:Infoboks redningsskøyte

'
Eigenskapar
Navigasjon og kommunikasjon
Statistikk


Bruk Endra

Lim inn teksten nedanfor og fyll inn kjende opplysningar. Malen er laga slik at dei felta som ikkje vert skrive noko i, ikkje visest i artikkelen.{{Infoboks redningsskøyte
| bilete = 
| bilettekst = 
| namn = 
| stasjon = 
| status = 
| klasse = 
| leverandør = 
| verft = 
| konstruktør = 
| byggjeår = 
| byggjepris = 
| finansiering = 
| oppkallaetter = 
| namnidag = 
| materiale = 
| tonnasje = 
| lengde = 
| breidde = 
| djupgåande = 
| seglareal = 
| bunkerkapasitet = 
| motorår = 
| motor = 
| nymotorår = 
| nymotor = 
| fart = 
| rekkevidde = 
| mannskap = 
| navigasjon = 
| kommunikasjon = 
| kallesignal = 
| mmsi = 
| mobil = 
| hamn = 
| tenestestart = 
| tenesteslutt = 
| livberga = 
| fartøyberga = 
| fartøyassistert = 
| personassistert = 
| dykkeroppdrag = 
| antallsøk = 
| sjuketransport = 
| slep = 
}}


Forklåring
| bilete = bilete av skøyta
| bilettekst = Forklarande tekst til biletet
| namn = namnet på skøyta i formatet: "RS 41 «Christian Bugge»"
| stasjon = kva base skøyta er stasjonert i
| status = Om den er i aktiv drift for Redningsselskapet
| klasse = kva klasse skøyta tilhøyrer
| leverandør = kven som har levert skøyta til redningsselskapet
| verft = Ved kva verft den er bygd
| konstruktør = kven som har designa skøyta
| byggjeår = Året ho vart sjøsett
| byggjepris = Kva det kosta å bygge henne, ver oppgjeve i kr
| finansiering = kven betalte for skøyta
| oppkallaetter = kven ho er oppkalla etter
| namnidag = Dagens namn dersom dette er bytt
| materiale = kva treslag eller metall er brukt i skroget
| tonnasje = Antall bruttoregistertonn (BRT)
| lengde = Vert oppgjeve i meter eller fot
| breidde = Vert oppgjeve i meter eller fot
| djupgåande = Kor djupt kjølen stikker under vannlinja, vert oppgjeve i meter eller fot
| seglareal = Areal på seilet dersom skøyta fører seil, vert oppgjeve i kv.meter
| bunkerkapasitet = Kor mykje drivstoff skøyta kan ta, vert oppgjeve i liter
| motorår = Kva år skøyta fekk innsett motor
| motor = Fabrikant, drivstofftype og antall hestekrefter (hk) eller kilowatt (KW)
| nymotorår = Kva år skøyta fekk innsett ny motor
| nymotor = Fabrikant, drivstofftype og antall hestekrefter (hk) eller kilowatt (KW) til ny motor
| fart = Maks fart i knop
| rekkevidde = Kor langt skøyta rekk
| mannskap = Antall personar som trengs for å ha fartøyet i operativ drift
| navigasjon = Kva slags navigasjonsinstrument som finnest ombord
| kommunikasjon = Kva slags kommunikasjonsinstrument som finnest ombord
| kallesignal = Offisielt kallesignal på radio
| mmsi = Maritime Mobile Service Identity, 9-sifra ID
| mobil = Ikkje nytta!
| hamn = kva hamn skøyta er registrert med sin radio
| tenestestart = kva år skøyta vart sett i teneste
| tenesteslutt = kva år ho vart tatt ut av teneste
| livberga = Kor mange personar skøyta har berga frå "den visse død"
| fartøyberga = Kor mange fartøy er berga frå totalforlis
| fartøyassistert = Kor mange fartøy som er assistert tilsaman
| personassistert = Kor mange personar er assistert tilsaman
| dykkeroppdrag = Kor mange dykkeroppdrag skøyta har teke del i
| antallsøk = Kor mange søk ho har teke del i
| sjuketransport = Kor mange gonger skøyta har gjennomføyrd sjuketransport
| slep = Kor mange slep skøyta har gjennomføyrd
}}