Mal:Referanse:HBW-11

Del Hoyo J.; Elliot, A.; Christie D., red. (2006). Old World Flycatchers to Old World Warblers. Handbook of the Birds of the World. Band 11. Barcelona: Lynx edicions. ISBN 849655306X. 


Denne malen kan brukast til å gje referansar til band 11 av Handbook of the Birds of the World. Malen overførar parametrar til mal:Cite book.

Bruk endre

Kopier ein av desse bolkane og fyll inn det som passar.

Kort døme: {{Referanse:HBW-11}}

Alle moglege parameter:

{{Referanse:HBW-11 |sider= |kapittel= |forfattarar=}}