Mal:Referanse:HBW-8

Del Hoyo, J.; Elliot, A. & Christie D., red. (2003). Broadbills to Tapaculos. Handbook of the Birds of the World. Band 8. Barcelona: Lynx edicions. ISBN 84-87334-50-4. 


Denne malen kan brukast til å gje referansar til band 8 av Handbook of the Birds of the World. Malen overførar parametrar til mal:Cite book.

Kopier ein av desse bolkane og fyll inn det som passar.

Kort døme: {{Referanse:HBW-8}}

Alle moglege parameter:

{{Referanse:HBW-8 |sider= |kapittel= |forfattarar=}}