Mal:Referanse:HBW-9

Del Hoyo, J.; Elliot, A. & Christie D, red. (2004). Cotingas to Pipits and wagtails. Handbook of the Birds of the World. Band 9. Barcelona: Lynx edicions. ISBN 978-84-87334-69-6. 


Denne malen kan brukast til å gje referansar til band 9 av Handbook of the Birds of the World. Malen overførar parametrar til mal:Cite book.

Bruk endre

Kopier ein av desse bolkane og fyll inn det som passar.

Kort døme: {{Referanse:HBW-9}}

Alle moglege parameter:

{{Referanse:HBW-9 |sider= |kapittel= |forfattarar=}}