Maldiskusjon:Vest-Europa

Det er ingen diskusjoner på denne siden.

Burde ikkje Austerrike, Danmar, Finland, Italia, Noreg, Portugak, Spania, Sverige og Tyskland vera med i denne malen?

Tilbake til siden «Vest-Europa».