Maling

Wikimedia-fleirtydingsside

Maling kan tyda kattemaling, lyden mange kattar lagar når dei trivst.

Maling kan òg tyda kverning, knusing.

Maling var før 2012 ei sideform av ordet måling, som kunne tyde farge i væskeform til å fargeleggja med, eller handlinga å bruka slike væsker (å måla).


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.