Manifest (frå lat. manifestus) er ei fråsegn eller erklæring om på ein klar og tydeleg måte gjer kunnig eit framlegg, ei programerklæring eller ein ideologi. Eit manifest vert som oftast underskrive av kjente personar. Kjende døme på manifest er pakta til dei Dei sameinte nasjonane, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Deklarasjon om rettigheitene til folket og innbyggarane), som vert vedteke av Den franske nasjonalforsamlinga i 1789, Charta 77, etc.

Kjelder endre

  Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.