Materialisme er brukt om det å legga vekt på ting eller materie, både i det daglege og som del av tenking om korleis verda er bygd opp.

Å leva eit liv der ein legg vekt på materielle gode og eigedom blir kalla materialistisk. Dette står gjerne i motsetning til åndelegheit og religiøsitet.

Innan teoretisk filosofi er materialismen den filosofiske retninga som ser på det fysiske som det einaste som er til. Sjå det psykofysiske problemet.

Spire Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.