Megabyte (utt. MEgabajt, forkorta MB) er ei måleeining for datamengder. Ein megabyte er 1 024 • 1 024 = 1 048 576 byte, eller 1 024 kilobyte. Det tilsvarar informasjonsmengda i ein liten roman eller eitt komprimert digitalfoto.

IKT-verda bruker prefiksa kilo-, mega-, giga- og tera- litt annleis enn SI. Dette skapar iblant forvirring.

Sjå òg

endre