Mergel er ei kalkhaldig leire. Han inneheld vanlegvis 25–75 % kalsiumkarbonat. Han kan innehalde dolomitt i staden for kalsiumkarbonat. Mergel vart tidlegare brukt som jordforbetringsmiddel for å tilføre nyttevekstane kalsium. Dette vart kalla mergling.

Mergelformasjon ved Scala dei Turchi sør på Sicilia.

KjelderEndra

  • Mergel. (14. februar 2009). I Store norske leksikon. Henta 1. desember 2013 frå http://snl.no/mergel.