Meromorf

Ein meromorf funksjon er ein funksjon av ein kompleks variabel som ikkje har andre singulære punkt i eit område enn polar.

Gammafunksjonen er mermorof i heile det komplekse planet.

KjelderEndra