Mesen tyder 'velgjerar', og viser til nokon som utfører filantropi. Ein person eller ei stifting opptrer som mesen når dei bruker middel eller innverknad til beste for ein person eller ei gruppe. Namnet kjem truleg frå den romerske statsmannen Mæcenas som støtta opp om diktaren Vergil.

Sjå òg

endre