Metagenomikk er studien av metagenomet, den totale mengda av DNA i ein prøve frå eit visst miljø. Omgrepet metagenomikk vart fyrst nytta i 1998. Metagenomikk er eit viktig forskingsverktøy i mikrobeøkologi, og kan til dømes nyttast til å kartleggja mikrobane som lever ulike stader i menneskekroppen.

Kjelder endre