Metamorfose

Wikimedia-fleirtydingsside

Metamorfose tyder forvandling eller omdanning, og kan syna til:

  • Metamorfose i biologi, ei gjennomgripande fysisk forandring for ein organisme som normalt omfattar ei gjennomgripande omstrukturering av indre og ytre oppbygning.
  • Metamorfose i geologi, omdanning av mineral eller geologisk tekstur i ein eksisterande bergart utan at denne er blitt smelta til flytande magma.
  • Kristi forklaring, kristen heilagdag 6. august. Også kalla Metamorfosen eller Transfigurasjonen.

Sjå òg endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.