Metasøkemotorar er søkemotorar som leitar etter søkeresultat frå andre plassar enn hos seg sjølv. Dei presenterer oftast resultat frå andre søkemotorar og katalogar.