Metropol TV var ein lokal fjernsynskanal for Oslo, men kunne sjåast i store delar av landet gjennom diverse kabelfjernsynstilbud. Kanalen vart starta i 1999 og gjekk konkurs i 2002.