Mikroelektronikk er ein fellesnemar på integrerte kretsar konstruert på mikro- eller submikronivå, dvs. i ein skala der lengda på den minste transistoren vert oppgjeven i mikrometer. Vanleg storleik med dagens prosessteknologi ligg på 0,35 mikrometer eller mindre.

Altera Cyclone FPGA,