Militær logistikk

Militær logistikk omfattar planlegging og effektiv iverksetjing av forsørging til militære forband.

Kategoriane i militære samansettingar er kommando og kontrollapparat (K-3) [samband, etterretning], manøver (infanteri, kavaleri(stridsvogn), støtte (eldstøtte[artilleri, pansarvern] og anna støtte[ingeniør].

Kategori Typiske våpengreinar
kommando og kontrollapparat (K-3) samband, etterretning, militærpoliti, trafikkontroll
manøver infanteri (motorisert), kavaleri (stridsvogn)
eldstøtte artilleri, bombekastar, rakettkastar, pansarvern, luftvern,
anna stridsstøtte ingeniør, ABC-vern
logistikk verkstad, forsyning, transport