Monotypisk

taksonomisk gruppe med berre eitt direkte undertakson

Monotypisk er ei nemning som vert nytta i biologisk systematikk om takson som femnar om ein og berre ein art. Eit døme er slekta Alopex, med den eine arten fjellrev, Alopex lagopus.