Morfologisk prosess

Ein morfologisk prosess er ein språkvitskapleg prosess som lagar ei ordform eller ein ny base av ein base og ein formativ. Vi skil mellom to ulike typar av morfologiske prosessar, segmentale morfologiske prosessar, som legg ein segmental formativ til ein base og suprasegmentale morfologiske prosessar, som legg ein ikkje-segmental formativ til ein base.

Spire Denne språkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.