Mot eller djervskap er evna til ein person eller ei gruppe til å vere modig, uredd og ha hugstyrke til å våge, tore noko.

David mot Goliat er ofte eit symbol på mot

Mot blir ofte sett på som ei dygd, men dersom motet tener eit uverdig mål, er det ofte særmerkt som overmot eller lettsinn. Det motsette av å vere modig er å vere engsteleg eller feig.

Kjelder

endre