Musikkvitskap eller musikologi er studiet av musikk frå eit vitskapleg standpunkt. Musikkvitskapen omfattar mellom anna musikketiologi («Kva er opphavet åt musikken?»), musikkestetikk («Kva er vakker musikk?»), musikketikk («Kva gjer musikken meir eller mindre moralsk?»), musikkteori («Korleis er musikken strukturert?», etnomusikk («Korleis er musikken forskjellig ulike stader») og musikkhistorie («Korleis har musikken utvikla seg gjennom tidene»).

Spire Denne musikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.