Eit nøytron er ein kjernepartikkel utan elektrisk ladning. Massen til nøytronet er 939,6 MeV/c², som er om lag den same som for eit proton.

Kvarkstrukturen til eit nøytron.

Eit nøytron er klassifisert som eit baryon og er oppbygd av to nedkvarkar og ein oppkvark

Atom av same grunnstoff må ha same tal proton, men talet på nøytron kan variera. Det siste avgjer kva isotop av grunnstoffet ein har.

Sjå og endre

  Denne fysikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.