N/A er ei engelsk forkorting og tydar «not applicable» (ikkje aktuelt) eller «not available» (ikkje tilgjengeleg eller finst ikkje, i tydinga «ingen informasjon»). Forkortinga vert ofte nytta i skjema og tabellar.

Kjelder

endre