NIMA (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk) er eit forbund for innkjøp og logistikk i Noreg. NIMA er organisert i tolv ulike lokallag, spreidd over heile landet.

Formålet er at den enkelte medlemen skal kunne vere aktiv i eit lokalt nettverk, og ha moglegheita til å utdanne og vidareutvikle seg innan sin eigen arbeidsplass. Arbeidet i lokallaga inneber at det tilbydast temakveldar, kurs- og informasjonsverksemd, erfa-grupper og sosiale aktivitetar. Kvart lokallag er ein sjølvstendig juridisk del.

HistorieEndra

NIMA er det eldste forbundet innan sitt fagområde i verda, og har vore på banen sidan 1915. Frå den spede byrjinga, «til fremje for materialstyringa», har forbundet vakse seg større, og har dei siste åra hatt ein relativt stabil medlemsmasse på ca 2 000 medlemar.

BakgrunnsstoffEndra