Narkotikalisten er kortnamnet til Forskrift 1978-06-30 nr. 08: Forskrift om narkotika m.v. Dette dokumentet lister opp alle narkotiske stoff det er straffbart å bruka i Noreg bortsett frå i medisinsk samanheng.

Helsdirektoratet har fullmakt til å føre opp nye stoff på lista.

Bakgrunnsstoff endre