National Institute of Standards and Technology

National Institute of Standards and Technology eller NIST er ein offentleg institusjon i USA for kontroll av målemetodar og måleinstrument. Institusjonen fungerer som rådgjevar, gjev sertifikat og gjev ut publikasjonar innan desse fagområda. Instituttet driv òg ein omfattande forskingsverksemd innan standardisering av måleiningar, materialvitskap og meir. Det var inntil 1988 kalla National Bureau of Standards.

National Institute of Standards and Technology sin logo

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre