Natriumkarbonat

kjemisk sambinding

Natriumkarbonat eller soda, Na2CO3, er eit natriumsalt danna av kolsyre.

Natriumkarbonat

Vassfri natriumkarbonat, òg kalla kalsinert soda, er eit kvitt pulver og det viktigaste hydratet, natriumkarbonat dekahydrat, òg kalla krystallsoda, Na2CO3·10H2O, bygger transparente ufarga krystallar, òg kalla målarsoda i fargehandelen. Når natriumkarbonat blir løyst i vatn, blir løysninga basisk.

I industrien er natriumkarbonat ei viktig natriumkjelde innan ein heil del ulike område, som for eksempel ved glasproduksjon.

BakgrunnsstoffEndra

KjeldeEndra