Naturmedisin er ei form for alternativ medisin der ein nyttar naturprodukt for å prøva å få fram god helse. Ofte vert det nytta produkt frå tradisjonell folkemedisin, som ikkje har rot i vitskapleg forsking.

Sjå òg

endre