Naturviterne er ei fagforeining for akademikarar med naturvitskapeleg utdanning og kompetanse, det vil etter vedtektene seie personar med høgare utdanning på mastergrad/hovudfagsnivå frå studium der naturvitskaplege fag utgjer ein vesentleg del av utdanninga.

Naturviterne er tilslutta Akademikerne, og har om lag 5 000 medlemmer.

Bakgrunnsstoff

endre