Navar er eit namn på lange spiralbor, trebor, som òg vert kalla tømmermannsbor eller spikerbor.

Handsmidd navar.
Foto: Bjørn Strander
Navar, 1849

Navarsmiing har lange tradisjonar i Hordaland fylke. Særleg i Meland kommune er det lange tradisjonar knytt til slik smiing. Sidan tidleg på 1800-talet har det vore stor produksjon av navarar i Meland, og tradisjonen vert til ein viss grad halden i hevd. Kommunevåpenet til Meland kommune er på raud grunn ein sølv navar-spiss som vender nedover.

BakgrunnsstoffEndra

LitteraturEndra

  • Brekke, Nils Georg: Kulturhistorisk vegbok Hordaland, Bergen 1993.
  • Eikehaug, Tine (red): Navarsmeden: soga om ein gammal handverkskunst, Bergen 1997.

GalleriEndra