Navigasjonslovane

Dei engelske navigasjonslovane vart vedtatt første gong i 1651. Lova forbaud skip frå andre land å frakte varer frå utanfor Europa til England, og stoppa tredjelandsskip frå å frakte varer til og frå England. Dette ramma særleg nederlendarane som stod for mykje av transporten til og med mellom engelske hamner. Lovane gav opphavet til den første britisk-nederlandske krigen i 1652 og seinare den amerikanske frigjeringskrigen.

Navigasjonslovane vart oppheva i 1849.

Kjelder endre