Navlen (umbilicus) er eit gropforma arr etter navlestrengen på buken hos alle placentale pattedyr.

Ordet 'navle' blir nytta nedsettande som synonym for «midtpunkt».

Ordet blir òg nytta som verb i tydinga skjere over navlestrengen.