Negativ motstand

Negativ motstand er at straumstyrken kan minke for aukande spenning i ein elektrisk krets. Nokre halvleiarkomponentar, som tunneldioden, har eit område med negativ motstand (tunnelregionen). Ein kan og oppnå negativ motstand ved hjelp av tilbakekopling, som mellom anna vert nytta i forsterkarar og oscillatorar.

Negativ motstand.

KjelderEndra

  • Floyd, T.L., Electronic devices, 9. utg., Pearson, 2012.
  • Mauro, R., Engineering electronics - A practical approach, Prentics Hall, 1989.
  • Millman, J. og Grabel, A., Microelectronics, 2. utg., McGraw-Hill, 1987.